Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Mời thầu - Tuyển dụng
Mời thầu - Tuyển dụng
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa
Mời thầu - Tuyển dụng
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/11/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/21/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/22/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/23/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/22/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/22/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 05/21/2021
8 - 10 triệu VNĐ
Thứ Bảy, 05/03/2021